سخن روز:

آگهی مزایده شماره 3278/95140

شرکت فولاد امیرکبیرکاشان در نظر دارد اقلام ضایعاتی خود را که شامل طوقه و تسمه سفید فلزی ضایعاتی ، ورق کاروگیت ضایعات ، ضایعات ورق گالوانیزه برش شده و غیره می باشد از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده از تاریخ انتشار تا پایان وقت اداری 10/12/95 از ساعت 9صبح الی15به نشانی کاشان کیلومتر14جاده اردستان شرکت فولاد امیرکبیر کاشان مراجعه فرمایند.

 

شماره تماس کارخانه 7-55503841-031 داخلی 337و239و321

دفتر تهران: 22658351

دفتر اصفهان: 89- 36650286

 

واحد مزایده گذار: امور قراردادها/حقوقی

پیوست ها:
دانلود این فایل (21_536763407[1].pdf)فایل PDF مزایده[برای دانلود فایل PDF مزایده کلیک کنید]40 Kb
IMAGE تصاویر شرکت
شنبه, 05 بهمن 1392
IMAGE ویدئوها
دوشنبه, 24 تیر 1392

گزارش تصویری

گزارش عملکرد شرکت فولاد امیر کبیر کاشان

اطلاع رسانی های واحد

 

 

سامانه ثبت پاسخ مسابقه