سخن روز:

معرفی تنوع محصولات

 

 

 

مشخصات عمومی محصولات به صورت کلاف

 


 

 

محدود وزنی کلاف (وزن برحسب تن)،فولاد امیر کبیر کاشان

 


 

مشخصات عمومی محصولات به صورت ورق

 


 

استانداردهای محصولات

 


 

مشخصات استاندارد محصولات گالوانیزه

 

خواص مکانیکی

حفاظت سطح

ورق‌های گالوانیزه عموماً جهت حفاظت سطح، تحت عملیات شیمیایی غیرفعال‌سازی، روغن‌کاری و یا هر دو قرار می‌گیرند. در شرکت فولاد امیرکبیرکاشان حفاظت سطحی به روش عملیات شیمیایی کروماته صورت می‌گیرد. عملیات شیمیایی، سطح ورق گالوانیزه را در برابر رطوبت حفاظت نموده و خطر تشکیل شوره سفید را کاهش می‌دهد. محصولات بدون عملیات شیمیایی سطحی فقط بر اساس سفارش مشتری، ارائه می‌گردد که در این صورت احتمال تشکیل شوره سفید در سطح وجود دارد. وزن پوشش کروماته ۲۰-۱۵ میلی‌گرم بر مترمربع در دو طرف می‌باشد.فولاد امیر کبیر کاشان

جرم پوشش

کلاس پوشش بر اساس استانداردهای مختلف در جدول ذیل آمده است. جرم‌های پوشش نشان داده شده، حداقل جرم پوشش در دو طرف سطح می‌باشد. مقدار جرم پوشش بدست آمده از هر طرف سطح، نبایستی کمتر از ۴۰% تعیین شده در حالت تست یک نقطه‌ای باشد. در شرکت فولاد امیرکبیر کاشان، جرم پوشش بنا به درخواست مشتری مطابق استاندارد JIS G 3302 و در محدوده ۹۰ تا ۲۷۵ گرم بر مترمربع قابل ارائه می‌باشد‌.

 

انحراف از تخت بودن

تلرانس‌های انحراف از تختی برای ورق ( بر حسب میلیمتر )

تلرانس ابعادی

تلرانس عرض

 


 

شناسه محصول

 

 

 

 

گزارش تصویری

گزارش عملکرد شرکت فولاد امیر کبیر کاشان

اطلاع رسانی های واحد

 

 

سامانه ثبت پاسخ مسابقه