سخن روز:

گالوانیزه غوطه وری گرم مداوم

در این خط تولید، محصولات خط نورد سرد، طی یک فرایند مداوم و پیوسته، گالوانیزه می‌شوند. روش پوشش‌دهی، غوطه‌وری در وان مذاب روی است و سیکل تولید به گونهای می‌باشد که ابتدا سطح ورق به روش شیمیایی و حرارتی، تمیزکاری گردیده، اکسیدهای سطحی حذف شده و با گذر ورق از کوره‌ آنیل ضمن عملیات حرارتی و تامین خواص مکانیکی مطلوب، دمای ورق نیز به دمای مناسب جهت غوطه‌وری در وان مذاب روی می‌رسد. تحت این سیکل مداوم و غوطه‌وری ورق در مذاب روی، ورق فولادی با پوشش روی یا ورق گالوانیزه تولید می‌گردد.

 

مشخصات خط:

 

 


 

 

تجهیزات شاخص:

 

 


 

کیفیت ظاهری سطح پوشش:

 

 


 

شماتیک خط گالوانیزه مداوم:

 

گزارش تصویری

گزارش عملکرد شرکت فولاد امیر کبیر کاشان

اطلاع رسانی های واحد

 

 

سامانه ثبت پاسخ مسابقه