سخن روز:

دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان برای سومین سال متوالی

 

شرکت فولاد امیرکبیر موفق به دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان برای سومین سال متوالی در شانزدهمین همایش روزملی حمایت ازحقوق مصرف کنندگان شد

 

گزارش تصویری

گزارش عملکرد شرکت فولاد امیر کبیر کاشان

اطلاع رسانی های واحد

 

 

سامانه ثبت پاسخ مسابقه