سخن روز:

حضور رئیس محترم اداره محیط زیست در شرکت فولاد امیرکبیر کاشان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حضور رئیس محترم اداره محیط زیست، جناب آقای مهندس قهرمانی و هیئت همراه در شرکت فولاد امیرکبیر کاشان در راستای ایجاد صنعت سبز

گزارش تصویری

گزارش عملکرد شرکت فولاد امیر کبیر کاشان

اطلاع رسانی های واحد

 

 

سامانه ثبت پاسخ مسابقه