سخن روز:

حضور مدیرعامل محترم اسبق فولاد امیرکبیر کاشان در شرکت

 

حضور مدیرعامل محترم اسبق فولاد امیرکبیر کاشان جناب آقای مهندس اوحدی در شرکت و ‌بازدید از خطوط

گزارش تصویری

گزارش عملکرد شرکت فولاد امیر کبیر کاشان

اطلاع رسانی های واحد

 

 

سامانه ثبت پاسخ مسابقه