سخن روز:

حضور فرماندار محترم آران و بیدگل و هیئت همراه در شرکت فولاد امیرکبیر کاشان

 


حضور فرماندار محترم آران و بیدگل و هیئت همراه در شرکت  فولاد امیرکبیر کاشان

گزارش تصویری

گزارش عملکرد شرکت فولاد امیر کبیر کاشان

اطلاع رسانی های واحد

 

 

سامانه ثبت پاسخ مسابقه