سخن روز:

برگزاری اولین جلسه پایگاه مقاومت بسیج

 

 
برگزاری اولین جلسه پایگاه مقاومت بسیج  فاطمیون شرکت با حضور نمایندگان محترم پایگاه بسیج فولاد مبارکه و فرمانده محترم پایگاه بسیج جناب آقای مهندس قنواتی

گزارش تصویری

گزارش عملکرد شرکت فولاد امیر کبیر کاشان

اطلاع رسانی های واحد

 

 

سامانه ثبت پاسخ مسابقه