سخن روز:

حضور پرسنل فولادامیرکبیر به همراه مدیران شرکت در سازمان انتقال خون

 

 

حضور پرسنل فولادامیرکبیر به همراه مدیران شرکت در سازمان انتقال خون کاشان جهت اهداء خون در راستای مسئولیتهای اجتماعی

 

گزارش تصویری

گزارش عملکرد شرکت فولاد امیر کبیر کاشان

اطلاع رسانی های واحد

 

 

سامانه ثبت پاسخ مسابقه