سخن روز:

شرکت فولادامیرکبیر موفق به دریافت تندیس اجلاس سراسری مدیریت مشتری مداری با رویکرد رضایتنمندی مشتری گردید

 

 

 

شرکت فولادامیرکبیر امروز موفق به دریافت تندیس اجلاس سراسری مدیریت مشتری مداری با رویکرد رضایتنمندی مشتری گردید.

گزارش تصویری

گزارش عملکرد شرکت فولاد امیر کبیر کاشان

اطلاع رسانی های واحد

 

 

سامانه ثبت پاسخ مسابقه