سخن روز:

آغاز پروژه خط اتصال شرکت فولاد امیرکبیر کاشان به شبکه راه آهن سراسري

 

 


آغاز پروژه خط اتصال شرکت فولاد امیرکبیر کاشان به شبکه راه آهن سراسري با حضور مدیرعامل محترم، معاونین، مدیران شرکت و مشاور و مجری پروژه

 

گزارش تصویری

گزارش عملکرد شرکت فولاد امیر کبیر کاشان

اطلاع رسانی های واحد

 

 

سامانه ثبت پاسخ مسابقه