سخن روز:

برگزاری جلسه پیش ارزیابی معیارهای رهبری و استراتژی مدل تعالی سازمانی اروپایی با حضور مدیرعامل محترم

 

 

 

برگزاری جلسه پیش ارزیابی معیارهای رهبری و استراتژی مدل تعالی سازمانی اروپایی با حضور مدیرعامل محترم

 

 

گزارش تصویری

گزارش عملکرد شرکت فولاد امیر کبیر کاشان

اطلاع رسانی های واحد

 

 

سامانه ثبت پاسخ مسابقه