سخن روز:

برگزاری مانور نشت و پاشش اسید

 

برگزاری مانور نشت و پاشش اسید بر اساس دستورالعمل واکنش در شرایط اضطراری در واحد بازیافت اسید

 

گزارش تصویری

گزارش عملکرد شرکت فولاد امیر کبیر کاشان

اطلاع رسانی های واحد

 

 

سامانه ثبت پاسخ مسابقه